Главная » 2007 » Январь » 6 » ОРЫСША ТӘРБИЕЛЕСЕҢ, БАЛАҢ ОРЫС БОЛАДЫ
10:41:38 PM
ОРЫСША ТӘРБИЕЛЕСЕҢ, БАЛАҢ ОРЫС БОЛАДЫ
Ресейде окыдым, турдым, уйлендiм, тунгыш балам сонда дуниеге келгенде орыс достарым: «Саспа, баланды орысша тарбиелесен, орыс болады»,–деушi едi. Ойткенi, кошеде, балабакша, мектепте карым-катынас, теледидар барi орысша болгандыктан, «уйде баламды казах кылып тарбиелеймiн» деу – акымагтык болар едi... Казах елiме кошiп алдым. Бiрак, барiбiр сол жагдай кайталануда. Кайран Аган! Ахмет Байтурсынулы: «Баланды улша тарбиелесен ул болады. Кулша тарбиелесен кул болады» дегенiне ендi: «Баланды орысша тарбиелесен, орыс болады»– деп коскан жон. Жакында теледидардан Маскеу калалык «казах тiлi» когамынын торагасы Абуислам Турсынбаевтын: – Ресейдегi орыстардын озi балаларын «Ресейде бiлiм денгейi томен» деп батыска, Америкага, баска тiлде жанаша окыту ушiн жанын салып, шет елдерге жiберiп жатыр. Ал, Казахстандагы казахтар «балаларын орысша окытып» Ресейге жiберiп жатканына тан каламын,– дегенi ойландыруга тиiс. Неге десенiз, орысша окып, жогары дарежеге жететiн санаулы адам, негiзiнен казах улты ушiн– кауiптi. Жакында бiр казах отбасы баласы окитын орыс сыныбы жабылып, орыс мектебiн iздеп калага коштi. Каладагы орыс мектебiне бала жетпейдi екен, журектерi жарыла куана-куана кабыл алыпты. Сорлы казах баласынын болашагын жойып жатканына санасы жетпегенi... Тауелсiздiк алганымызга 15 жыл толса да, Ресей патшалыгы оку министрiнiн 1913 жылгы 16 карашадагы: «Буратаналарды (казахтарды) орыс кылу ушiн ана тiлi мен алiппесiнде окытпау керек» деген жарлыкты канына сiнiп кеткен мен де тан каламын. Тогайбай НУРМУРАТУЛЫ, Акмола облысы, Целиноград ауданы, Софиевка ауылы http://www.turkystan.kz
Просмотров: 1667 | Добавил: Kerey | Рейтинг: 4.0/4
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: